PROJECT ERVARINGEN DELEN


Het pilotproject ervaringen delen, met inzet van ervaringsdeskundigen, wil bereiken dat ouders gemotiveerd en geïnspireerd raken. Om niet moedeloos alle inzet voor hun veilige thuisbasis op te geven, maar om het moment van de uithuisplaatsing aan te grijpen om hun leven te gaan veranderen. We doen dit door ouders in te zetten die ook te maken hebben (gehad) met de uithuisplaatsing van hun kind.
Als het ouders lukt om hun leven te keren en een meer veilige thuisbasis te kunnen worden voor hun kind, dan wordt het kind geholpen! We weten heel goed dat dit niet overal mogelijk zal zijn. Waar we vooral voor gaan, is inzetten op een goede samenwerking rondom het kind. Zodat het contact met de ouders positief blijft in het leven van het kind.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

stelt dat het moment waarop kinderen het eigen gezin verlaten bij een uithuisplaatsing, het moment is waarop ouders gevoelig zijn voor mogelijkheden om de situatie ten goede te keren. Maar niet aangereikt door professionals waarmee ze soms negatieve ervaringen hebben. Wel kunnen wellicht ervaringsdeskundige ouders hen dan op weg helpen om iets aan hun problemen te doen (i.s.m. professionals). Kinderpostzegels wil graag in een aantal pilots op lokaal niveau proberen hiervoor een goede werkwze te vinden, en ondersteunt daarom de Stichting Samen voor het Kind.

Trias Jeugdhulp


heeft de visie ‘Elk kind een thuis’. In die gedachte verleent Trias graag haar medewerking aan het pilotproject ervaringen delen. Het zou mooi zijn als de samenwerking met ervaringsdeskundige ouders van Stichting Samen voor het Kind ertoe bijdraagt dat het 'thuis' van het kind verbonden blijft in zijn of haar leven.

Cognito Praktijk

Marloes Ambagtsheer stelt dat ouders van uithuisgeplaatste kinderen te maken hebben met vertrouwensbreuken in het contact met hun kinderen. Als gezondheidspsycholoog draagt zij de pilot ‘ervaringen delen' met ervaringsdeskundige ouders een warm hart toe. Ze verbindt zich graag als professional aan de pilot om in woord en daad haar bijdrage te kunnen leveren.