HET VERHAAL

Joop en Wendy hebben jaren geleden een beroep gedaan op crisispleegzorg. Toen dit nog niet voldoende bleek te zijn, op een langdurige plaatsing van de kinderen. "Dit voldeed op dat moment aan onze zorgvraag. Eenmaal op kracht gekomen te zijn, bouwden we af tot deeltijdplaatsing. Na een traject van twee jaar was er voldoende rust en regelmaat in ons huis om de kinderen weer naar huis te laten komen. Wel hebben wij nog een tijd de deeltijdplaatsing aangehouden. Nu, in het heden, wonen de kinderen weer volledig thuis. We hebben een goeie band met pleegouders opgebouwd en er mooie vrienden aan overgehouden."

De ervaring van Joop en Wendy met pleegzorg is dat het traject hen geholpen heeft om het leven weer op de rit te krijgen. "Daarom willen we graag iets terug doen voor de maatschappij." Zo is de Stichting Samen voor het Kind geboren. Een Stichting van Joop, Wendy en hun pleegouders Boudewijn en Aline, om waar het kan de samenwerking tussen ouders en pleegouder te bevorderen. Samen voor het kind! Joop zegt: "pleegouders en ouders zijn als treinrails. Als de beide spoorrails dezelfde richting opgaan, kan het treinwagonnetje, het kind, vooruit en zich ontwikkelen. Als dit niet gebeurt, loopt het wagonnetje vast." Op de kindertekening hieronder heeft het kind de rails evenwijdig aan elkaar getekend. Naar de metafoor van Joop wil dat zeggen: pleegouders en ouders trekken samen op en gaan voor het kind.

De evenwijdige rails loopt in een spiraal. Dit staat symbool voor het proces van leven, loslaten, verdieping en groei. We gaan met ons eerste project 'Ervaringen delen' naar de ouders van pleegkinderen toe. We hopen dat we, met hulp van nog andere ervaringsdeskundige ouders, kunnen inspireren. Dat we door het delen van verhalen ouders kunnen motiveren om met zichzelf aan de slag te gaan en groei door te maken.

onze missie

wij dragen bij aan de verbinding tussen ouders en pleegouders, voor zoveel mogelijk pleegkinderen


Om deze missie uit te dragen gaven we meerdere malen voorlichting over het onderwerp. In de werkgroep ‘Samenwerking ouders-pleegouders’ van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werkten we samen met pleegzorgorganisatie Entrea/Lindenhout, Christelijke Hogeschool Ede en Jeugdbescherming Gelderland aan de ontwikkeling van ondersteuningsmateriaal voor andere ouders en pleegouders om hun relatie te versterken. We zijn begonnen aan ons eerst pilotproject 'Ervaringen delen' en we hopen dat er nog vele projecten ter bevordering van de samenwerking tussen pleegouders en ouders zullen volgen.


onze visie

investeren in de samenwerking tussen ouders en pleegouders bevordert de ontwikkeling van het kind


Vijf korte films over samenwerking ouders en pleegouders

Joop & Wendy, Boudewijn & Aline hebben meegewerkt aan een reeks van 5 korte films, waarin pleegouders en ouders hun verhaal vertellen.

Lees meer

Contact